Hur svårt kan det vara?

Hösten 2013 såddes ett frö  efter att vi själva ställt oss en fråga, ett frö som idag har blivit en stor del av våra liv. Därför är man som vi, passionerade och hängivna, blir ibland konsekvenserna större än vad man trott.

Vi ville först lära oss att brygga öl för att eventuellt, om det blev gott, servera det på Sturegatan. Men när sedan tanken om att öppna Proviant på Arbetargatan på Kungsholmen tog fart blev vi tvungna att tänka om, processerna fick bli lite större och ambitionerna högre och antal ölsorter fler.

Vår öl serveras efter tillgång på våra restauranger på Kungsholmen och Östermalm.