Våra köpvillkor

Köp

Vid beställning träffas avtal om köp först när Proviant bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse skickas ut via mail senast 12 timmar efter att beställningen mottagits av Proviant. Om beställningens leveranstid ändras kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Du har alltid rätt att häva köpet utan kostnad fram till dess att varan är skickad. Proviant har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att produkterna är fullt betalade av kunden. För att handla hos oss måste du vara 18 år och Proviant måste kunna fastställa kundens bostadsadress.

Pris

I priserna ingår moms med 6 % på böcker, 12 % på livsmedel och 25 % på övriga varor för beställningar inom Sverige. Vid bekräftad beställning kan priserna endast ändras av omständigheter som Proviant inte råder över. Exempel är väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer. Skulle priset ändras har kunden rätt att utan kostnad häva köpet.

Betalningsalternativ/betalningsvillkor

Vi erbjuder betalningsalternativ inom Sverige, med Klarna.

Kortbetalning

Vi använder Klarna för säkra betalningar. Läs mer på www.klarna.se

Leveranser

För beställningar som inkommer till oss före klockan 16.00 behandlas inom 1 dag och levereras normalt inom 1 dag med bud. Vid eventuella avvikelser kommer information om detta skickas till mottagaren med e-post. Vi reserverar oss för att samtliga rätter och varor kan vara slutsålda då hemsidan uppdateras manuellt.

Leveransförseningar

Ibland uppstår leveransförseningar som är utom vår kontroll. Om detta inträffar avsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen förorsakat. Vi meddelar alltid dig som kund om leveransen blir försenad. Du har som kund alltid rätt att häva köpet utan kostnad vid leveransförsening.

Transportrisken

Proviant ansvarar för transport till dig som kund.

Skadade varor

När du får dina varor är det viktigt att du direkt kontrollerar att varorna inte är skadade. Om varan är skadad eller felaktig kontakta oss så snart som möjligt, inom 2 dagar till e-post info@proviant.se

Reservationer

Vi reserverar oss för ändringar av produktpriser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll.

Skydd av personuppgifter

I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt GDPR har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice. Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter.

Force Majeur

I händelse av krig, naturkatastrof, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll och som inte kunnat förutses, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal, befrias vi från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Cookies

Under ditt besök på webbplatsen lagras en tillfällig cookie i din webbläsare. Du kan välja att inte acceptera denna lagring genom att inaktivera cookies för webbplatsen i din webbläsare, du kan då inte handla från oss men i övrigt använda webbplatsen som vanligt.

Ändring av villkor

Proviant kan ändra villkoren i detta avtal när som helst genom att publicera en ändrad version på www.proviant.se av följande anledningar:

  • För att följa utvecklingen av nya system, driftssätt eller tjänster
  • För att följa ett avtal, en lag, föreskrift eller order som är bindande för Proviant
  • För att överensstämma med eller förutse ändringar i lag eller beskattning, praxiskoder eller rekommendationer från annat tillsynsorgan.
  • För att säkerställa att vår verksamhet drivs på bästa sätt och förblir konkurrensduglig.
  • För att göra villkoren i detta avtal rättvisare eller tydligare för dig som kund.
  • För att korrigera ett misstag som kan upptäckas i sinom tid.